Вербківська громада
Павлоградський район, Дніпропетровська область

Статут громади

Зміст

Преамбула

 

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Загальна характеристика Вербківської сільської територіальної громади

Стаття 2. Святкові дні та пам'ятні дати

Стаття 3. Офіційні символи

Стаття 4. Звання і відзнаки

Стаття 5. Межі території громади та її географічне положення

Стаття 6. Адміністративно-територіальний устрій

Стаття 7. Найменуваня та перенайменування об’єктів громади

Стаття 8. Правова основа Статуту

Стаття 9. Взаємовідносини Територіальної громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами.

Стаття 10. Належне інформування та право територіальної громади на інформацію

 

РОЗДІЛ ІІ СТРАТЕГІЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

 

Стаття 11. Сталий розвиток громади

Стаття 12. Місцеве планування

Стаття 13. Економічний розвиток громади

Стаття 14. Діяльність з вирішення екологічних питань громади

Стаття 15. Розвиток науки і освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, культури і мистецтва

Стаття 16. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки

Стаття 17. Соціальний захист населення

Стаття 18. Пільги, гарантії і порядок їх встановлення і зняття

Стаття 19. Підтримка благодійництва, меценатства та спонсорства

Стаття 20. Міжнародна діяльність

Стаття 21. Підтримка місцевих товаровиробників, малого та середнього підприємництва

 

РОЗДІЛ ІІІ СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Стаття 22. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування Територіальної громади

Стаття 23. Засади функціонування системи місцевого самоврядування Територіальної громади

Стаття 24. Гарантії здійснення місцевого самоврядування в громаді, діяльність її органів і посадових осіб

Стаття 25. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 26. Обов'язковість рішень, прийнятих територіальною громадою на місцевому референдумі

Стаття 27. Тлумачення актів органів місцевого самоврядування

 

РОЗДІЛ ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХНІХ ПОСАДОВИХ ОСІБ. КОНТРОЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХНІХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

 

Стаття 28. Підстави та види відповідальності органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення

Стаття 29. Форми громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення.

Стаття 30 Громадські контрольні інспекції

Стаття 31. Громадська екологічна контрольна інспекція

Стаття 32. Громадська транспортна контрольна інспекція

РОЗДІЛ V ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА СЕЛА ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЇЇ ЧЛЕНІВ НА УЧАСТЬ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

 

Стаття 33. Територіальна громада - первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування

Стаття 34. Компетенції та пріоритетні напрямки діяльності Територіальної громади

Стаття 35. Права та обов’язки членів Територіальної громади

Стаття 36. Захист прав і свобод членів Територіальної громади

Стаття 37. Форми участі членів Територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади

Стаття 38. Внутрішні громади

Стаття 39. Місцеві вибори

Стаття 40. Місцевий референдум

Стаття 41. Загальні збори (конференція) членів Територіальної громади

Стаття 42. Громадські слухання

Стаття 43. Місцеві ініціативи

Стаття 44. Органи самоорганізації населення

Стаття 45. Участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, місцевих осередків політичних партій, благодійних організацій, професійних і творчих спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в Територіальній громаді.

Стаття 46. Індивідуальні звернення та колективні петиції

Стаття 47. Консультативно-дорадчі органи (громадські ради)

Стаття 48. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

Стаття 49. Інші форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування

Стаття 50. Масові заходи жителів села

Стаття 51. Громадські роботи

Стаття 52. Соціально - політичні конфлікти і шляхи їх подолання

Стаття 53. Право членів територіальної громади на інформацію. оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування

 

РОЗДІЛ VІ СІЛЬСЬКА РАДА

 

Стаття 54. Сільська рада

Стаття 55. Компетенція сільської ради

Стаття 56. Скликання сесії сільської ради

Стаття 57. Порядок денний та гласність засідань сільської ради

Стаття 58. Регламент сільської ради

Стаття 59. Постійні комісії сільської ради

Стаття 60. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 61. Депутат сільської ради

Стаття 62.Секретар сільської ради

Стаття 63. Сільський Голова

Стаття 64.Виконавчий комітет сільської Ради

Стаття 65. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської ради

Стаття 66. Сільський староста

Стаття 67. Дотримання Кодексу поведінки

Стаття 68. Конфлікт інтересів

 

 

РОЗДІЛ VІІ МАТЕРІАЛЬНА ОСНОВА САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Стаття 69. Матеріальна основа місцевого самоврядування Територіальної громади

Стаття 70. Об’єкти права комунальної власності

Стаття 71. Управління об’єктами власності Громади

Стаття 72. Відкритий реєстр власності Громади

Стаття 73. Інвентаризаційна комісія

 

РОЗДІЛ VІІІ ФІНАНСОВА ОСНОВА САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Стаття 74. Загальні принципи фінансової діяльності територіальної громади

Стаття 75. Фінансова основа місцевого самоврядування Територіальної громади

Стаття 76. Планування фінансових ресурсів

Стаття 77. Утворення цільових фондів

 

РОЗДІЛ ІХ БЮДЖЕТ ГРОМАДИ

 

Стаття 78. Загальні засади формування бюджету громади

Стаття 79. Доходи місцевого бюджету

Стаття 80. Місцеві податки і збори

Стаття 81. Звіт про виконання бюджету

 

РОЗДІЛ X АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Стаття 82. Принципи антикорупційної політики Громади

Стаття 83. Заходи антикорупційної політики Громади

Стаття 84. Антикорупційні запобіжники в діяльності Ради

Стаття 85. Відкриті кадрові конкурси

 

РОЗДІЛ ХІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 86. Добровільне об’єднання територіальних громад

Стаття 87. Делегування повноважень місцевих рад при добровільному об’єднання територіальних громад.

Стаття 88 . Порядок прийняття і реєстрації Статуту

Стаття 89. Контроль за виконанням Статуту та його зберігання

Завантажити повну версію