Вербківська громада
Павлоградський район, Дніпропетровська область

Виконання бюджету за 9 місяців 2017 року

             Виконання бюджету сільської ради за 9 місяців 2017 року

        Доходна частина бюджету загального фонду (без урахування трансфертів)  за  9 місяців 2017 року при плані 66 182 411,00 грн.  виконана  67 582 411,03 грн., що  становить  102,12%.

 
 1. Податок та збір на доходи фізичних осіб при плані 57 553 882,00 грн. виконано 58 682 464,81 грн. , у тому числі:
 • податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (код 11010100)   при плані 56 378 589,00 грн. виконано 57 384 765,75 грн., що становить 101,78%.

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (код 11010400) при плані 823 233,00 грн. виконано 871 800,82 грн.,що становить 105,9% .

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (код 11010500) при плані  352 000,00 грн. надійшло 425 898,24 грн., що становить 120,9% .

2. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів при плані 28 400,00 грн., виконана в сумі 21059,57 грн., що становить 74,2%.

3. Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів при плані 96 750,00 грн., отриманий в сумі 91 092,22 грн., що становить 94,2%.

4. Місцеві податки при плані 8 295 008,00 грн., отримано 8 558 285,26  грн., що становить 103,2%.

Податок на майно при плані 5 029 873,00 грн. отримали  5 865 186,08 грн., що становить 116,6%, у тому числі:

 • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості при плані 2700,00 грн. надійшов у сумі 1111,14 грн. (41,15%).
 •  Податок на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості при плані 2500,00 грн. надійшов у сумі  2999,19 грн. (119,97%).
 • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами , які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості при плані 19870,00 грн. надійшов у сумі 8095,26 грн. (40,74%).
 • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості  при плані 178150,00 грн. надійшов у сумі 225 647,15грн.(126,7%).
 • Земельний податок з юридичних осіб при плані 104900,00 грн. виконано у сумі 78 302,78 грн., що становить 74,7%.
 • Орендна плата з юридичних осіб при плані 3 830 850,00 грн. надійшла в сумі 4 133 787,35 грн., що становить 107,9%.
 • Земельний податок з фізичних осіб при плані 373 500,00 грн. отримано 792 913,06грн., що становить 212,3%.
 • Орендна плата з фізичних осіб при плані 483 900,00 грн. отримано 588 826,48грн.,що становить 121,9%.

Єдиний податок при плані 3 265 135,00 грн. виконаний у сумі 2 693 053,18 грн., що становить 82,48%, в тому числі:

 • єдиний податок з юридичних осіб при плані 12 375,00 грн. надійшов у сумі 12 592,25 грн. що становить 121,9%.

- єдиний податок з фізичних осіб при плані 608 340 грн. виконано 687 780,32 грн. що становить 121,9%.

- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників при плані 2644420,00 грн. виконано 1 992 680,61 грн., що становить 75,4%.

5.   Неподаткові надходження  при плані 149 945,00 грн., отримали в сумі 171 022,49 грн., що становить 114,1%, у тому числі:

 • Плата за надання адміністративних послуг надійшла у сумі 123055,22грн.
 • Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом склали 5 236,81 грн.
 • Державне мито надійшло у сумі 22 234,44 грн.
 • Орендна плата за водні об’єкти надійшла у сумі 20 460,83 грн.

6. Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі при плані 58 486,00 грн. надійшли в сумі  58 486,68 грн.,що становить 100,0%.

7. Субвенції при плані 18 098 470,00 грн., отримані в сумі 17 896 682,88 грн.(98,9%), у тому числі: додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 3 273 300,00 грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 1 511 000,00 грн., освітня субвенція – 8 487 500,00 грн., медична субвенція – 4 353 500,00 грн., субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду –при плані  375 000,00 грн., надійшло – 173 212,88 грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 98 170,00 грн.

Доходна частина спеціального фонду бюджету сільської ради ( без урахування трансфертів) за 9 місяців 2017 року при плані 920 793,10 грн.  виконано 923 588,79 грн., що становить 100,3%.

 1. Екологічний податок при плані 720 000,00 грн. надійшов у сумі

734 788,78 грн., що становить 102,05%,у тому числі:

 • Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  надійшло в сумі 630 130,92 грн.
 • Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти надійшло у  сумі 77 438,22 грн.

-  Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини надійшло  у сумі 27 219,64 грн.

 1. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами надійшла
  в сумі 143 147,56,00 грн., при плані 172 560,00 грн.
 1. Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) надійшло 8 008,32 грн.
 1. Благодійні внески, гранти та дарунки надійшло 37 644,13 грн.
 1. Субвенції при плані 3 764 651,00 грн., отримані в сумі 3 751 993,72 грн. (99,7%), у тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 3 023 000,00 грн., субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – при плані 741 651,00 грн. надійшло – 728 993,72 грн.

Видаткова частина бюджету загального фонду за 9 місяців 2017 року при плані 68 253 769 грн., виконана 61 889 690,70 грн., що становить 90,7%.

Видатки на заробітну плату  -          19 918 191,50 грн.

Нарахування на заробітну плату -    4 463 953,32 грн.

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю  -   1 778 304,05 грн.

Придбання медикаментів              -   4890,28 грн.

Продукти харчування                    -   909 782,26 грн.

Оплата послуг                                -   2 333 396,84 грн.

Видатки на відрядження              -   57 845,64 грн.

Оплата водопостачання                -     26 184,45 грн.

Оплата електроенергії                  -   755 160,45 грн.

Оплата природного газу (транспортування) -   1 362 257,09 грн.

Оплата інших енергоносіїв        -  114 520,00 грн.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм -  6 524,00 грн.

Поточні трансферти                           29 348 801,98  грн.

Соціальне забезпечення                       760 542,80 грн.

Інші поточні видатки                              49 336,04 грн.

Видаткова частина бюджету спеціального фонду за 9 місяців 2017 року при плані 40 315 577,04 грн., виконана 18 845 311,50 грн., що становить 46,3%.

Проведені видатки:

Благодійні внески, гранти та дарунки                                             67 491,93 грн.

Продукти харчування                                                                     138 465,75 грн.

Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування –                                                                            1  012 813  грн.

Капітальне будівництво( придбання)                                        1 385 215,32 грн.                                                             

Капітальний ремонт інших об’єктів                                        11 968 382,62 грн.

Реконструкція та реставрація інших об’єктів                          4 228 357,88 грн.

Капітальні трансферти                                                                44 585,00 грн.

Станом  на 01.10.2017р. рахується дебіторська заборгованість спеціального фонду – 3 027 113,73грн.:

- по КПВМБ 111020  КЕКВ 3132 в сумі 700 216,95 грн. (30% «Капітальний ремонт приміщення (улаштування медіатеки) Вербківської ЗШ І-ІІІст». – 86069,88 грн.; 30% «Капітальний ремонт санвузла Вербківської ЗШ І-ІІІст.» – 267262,82 грн.); 30% «Утеплення фасаду будівлі Вербківської ЗШ І-ІІІст. – 346884,25 грн.

- по КПВМБ 114090  КЕКВ 3132 в сумі 181 124,51грн. (30% Капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення Народного Дому с.Кочережки – 71155,31грн.; 30% Капітальний ремонт будівлі Народного Дому с.Кочережки – 109969,20 грн.)

-  по КПВМБ 116060  КЕКВ 3132  в сумі – 1 545 755,90грн. (30% Капітальний ремонт дороги в.Вишнева с.Вербки – 449 362,70 грн.; 30% Капітальний ремонт дороги в.Ковпака с.Вербки – 261 372,60 грн., 30% Капітальний ремонт дороги в.Горького с.Морозівське – 835 020,60 грн.)

-  по КПВМБ 116310  КЕКВ 3122 в сумі 29962,00 (30% за ПКД «Будівництво модульної котельні (будинок творчості) с.Вербки;

- прострочена  дебіторська   заборгованість по КПВМБ 116310 КЕКВ 3142 в сумі -570054,37 грн., (проплачено 30% передплати по об’єкту будівництва «Реконструкція приміщення інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів). По цьому об’єкту кошти проплачені 08.09.2016р., але роботи не виконані. Справа розглядається в суді. 28.03.2017р. Дніпропетровським судом Дніпропетровської області винесена ухвала про призначення будівельно-технічної експертизи.

14.09.2017р. Господарським судом Дніпропетровської обл. прийнято рішення, яким позов Виконкому Вербківської сільської ради задовольнив повністю, а саме: розірвати договір підряду від 26.08.2016р.,який укладено між сільською радою та ПП «Євростиль», стягнути з ПП «Євростиль» на користь сільської ради 570054,37 грн.   ПП «Євростиль» подало апеляцію на дане рішення.

Кредиторська заборгованість по загальному  фонду відсутня. По спеціальному фонду рахується кредиторська заборгованість в сумі 153,60 грн. (переплачена батьківська плата).

Залишок на рахунках загального фонду на 1 жовтня 2017 року –28 620 843,39 грн., в т.ч.:

- освітня субвенція -  381633,80 грн.

- субвенція на формування інфраструктури ОТГ–613359,21 грн.

- основний рахунок -  25 154 556,44 грн.

- дод.дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров`я -2368309,21 грн.

- субвенція на надання держ. підтримки особам з особливими   освітніми потребами – 93570,00 грн.

-субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції - 4961,00 грн.

- видаткові рахунки-   4453,73 грн.

Залишок на рахунках спеціального фонду на 1 жовтня 2017 року -  4 314 609,34 грн.,в т.ч.:

- інші надходження спеціального фонду  - 15382,07 грн.

- єдиний податок  -  7108,76 грн.

- екологічні кошти – 1112826,97 грн.

- транспортний податок – 48510,20 грн.

 - кошти від відшкодування втрат с/г і л/г виробництва   -  527 649,66 грн.

- кошти від відчуження майна – 33 249,56 грн.

- субвенція на формування інфраструктури ОТГ-2506042,40 грн.

- видаткові рахунки - 14555,52 грн.

- батьківська плата-41275,88 грн.

- надходж.бюдж.установ від реалізації майна – 8008,32 грн.

 « повернутися до списку новин